Karta techniczna wyrobu

                                 

wydanie 1/2015

klinkier large

KSZTAŁTKI KLINKIEROWE INFATEC® C

 

  • wypalane tradycyjnymi metodami z najlepszych jakościowo surowców,
  • mrozoodporne, klasa F2,
  • odporne na ściskanie, 35 [MPa],
  • niepowtarzalne na rynku kolory oraz faktury powierzchni
 

Wyrób objęty aprobatą techniczną AT 15-7150/2012 SYSTEMOWE KSZTAŁTKI KLINKIEROWE KĄTOWE ORAZ PŁASKIE INFATEC® C

 

Zastosowanie

 

  Systemowe kształtki klinkierowe płaskie oraz kątowe INFATEC® C stanowią ceramiczną warstwę osłonową, która wraz z płytami INFATEC® P, zaprawą klejącą INFATEC® K, zaprawą do spoinowania INFATEC® F oraz łącznikami mechanicznymi INFATEC® D stanowi elewacyjny system izolacji cieplnej INFATEC®. Wykorzystanie kątowej kształtki klinkierowej zapewnia wizualny efekt „pełnej cegły” na elewacji.

 

Właściwości

 

  Kształtki INFATEC® C są ceramicznymi elementami wykonanymi z materiałów pochodzenia naturalnego, takimi jak glina wapienno żelazista oraz wapienno magnezjowa, które poddane procesowi wypalania tworzą wyrób klinkierowy. Kształtki INFATEC® C, dostępne w znormalizowanych europejskich wymiarach WDF oraz RF i stanowią systemowy element izolacji cieplnej INFATEC®.

 

Przygotowanie do montażu

 

  Przed przyklejaniem kształtek klinkierowych, płyty INFATEC® P powinny być trwale i stabilnie zamocowane do podłoża, a ich powierzchnia powinna być czysta. Zaleca się przed montażem mieszanie kształtek (z 4 lub więcej opakowań), co umożliwi losowe rozłożenie kształtek których kolorystyka, wynikająca ze wzoru kształtki, nie jest jednorodna.

 

Sposób użycia

 

  Do przyklejania kształtek można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia płyt INFATEC® P i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocą łączników mechanicznych INFATEC® D. Zaprawę należy nanieść dwustronnie, czyli naciągnąć na powierzchnię zamocowanej płyty i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej. Zaprawę INFATEC® K należy nanieść również na klinkierową kształtkę INFATEC® C, w takiej ilości, aby po dociśnięciu kształtki do płyty, nie pozostały pod nią żadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia). Kształtkę należy umieścić pomiędzy prowadnicami płyty INFATEC® P. W trakcie wykonywania prac, ze spoin należy na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej. Proces przyklejania kształtek klinkierowych zaczyna się od naroży budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie montażowej systemu. Podane informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologią prowadzenia prac ociepleniowych i przepisami BHP.

 

Zużycie

 

 

 

Wymiar kształtki:

 

Płyta INFATEC® P RF10

 

WDF 215x65x15 [mm]

 

60

 

RF 240x65x15 [mm] 238x65x17 [mm]

 

54

 

NF 240x71x15 [mm]

 

48

 

narożna

 

13,33

 

 

 

Narzędzia

 

  Stalowa paca zębata, kielnia, poziomica, sznur murarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkami czyszczącymi stosowanymi do zapraw cementowych.

 

Przechowywanie i transport

 

  Kształtki klinkierowe INFATEC® C należy przewozić i przechowywać w warunkach uniemożliwiających powstawanie uszkodzeń mechanicznych wyrobu.

 

Dane techniczne

 

 

 

 

 

Kształtka ciągniona Kształtka ręcznie formowana

 

Kształtka ręcznie formowana
Typ

 

Ciągniona z grupy nasiąkliwości AIII,

typu HD I kategorii

 

Ręcznie formowane z grupynasiąkliwości BIII,

typu HD Ikategorii

Specyfikacja techniczna wyrobu

 

PN-EN 14411 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowaniePN-EN 771

Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1:

Elementy murowe ceramiczne.

 

Wymiary

 

 

WDF - 215x65x15 [mm]

 

RF - 240x65x15 [mm],238x65x17 [mm]NF - 240x71x15[mm]


 

WDF 215x65x20 [mm]
Klasa zawartości soli rozpuszczalnych

 

S2

 

Klasa mrozoodporności

 

F2

 

Wytrzymałość na ściskanie

 

35 [MPa]

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

  Kątowe kształtki INFATEC® C produkowane są z naddatkiem wartości kąta 90˚ o ± 5˚ze względu na umożliwienie podczas montażu eliminacji nierówności ścian budynku. Eliminacji tej dokonuję się poprzez rozpoczęcie klejenia od kształtek kątowych w narożach budynku i odpowiednim ich dopasowaniu, aby w dalszym ciągu montażowym wyrównać płaszczyznę ściany kształtkami płaskimi, dlatego nie jest możliwe jednoczesne utrzymanie płaszczyzn ścian i liniowości narożnika. Szczegółowy opis klejenia i montażu zawarty jest w karcie montażu systemu INFATEC®.

 

Załączniki

 

  Do niniejszej karty technicznej załącza się dokument „Ocena mrozoodporności kształtek klinkierowych i cegły klinkierowej z oznaczeniem HANDGEZOGEN”, charakteryzujący naturalny proces starzenia klinkierowych kształtek INFATEC® C.

 

Producentem systemu INFATEC® jest Maxfassade Sp. z o.o.

Pytania techniczne dotyczące systemu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

OCENA MROZOODPORNOŚCI KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH ORAZ CEGŁY KLINKIEROWEJ Z OZNACZENIEM „HANDGEZOGEN”

 

  Niemiecki Instytut GESELLSCHAFT fur QUALITASSICHERUNG und MATERIALPRUFUNG GmbH, prowadzący badania jakościowe m.in. materiałów budowlanych, w tym cegieł klinkierowych oraz kształtek klinkierowych produkowanych pod system INFATEC®, po przeprowadzeniu badań mrozoodporności według normy ISO 10545-12, polegającym na poddaniu 10 próbek 100 cyklom zamrażania i odmrażania kształtek i cegieł klinkierowych oznaczanych jako HANDGEZOGEN stwierdził co następuje:

 

  • Wszystkie wymagania stawiane materiałom pod względem mrozoodporności zostały spełnione i w żaden sposób nie naruszają ich struktury,
  • W strukturze powierzchni mogą występować miejscowe łuszczenia się materiału, związane ze strukturą zespolonych ze sobą odłamków materiału, co jest nieodzownym, pożądanym efektem starzenia się kształtek i cegieł klinkierowych, prowadzącym do otrzymania rustykalnej powierzchni zewnętrznej,
  • Proces starzenia rozpoczyna się w momencie styczności materiału z mroźnym klimatem.

 

 

powrot   glowna