Drukuj
Kategoria: karty techniczne

 


 

Infatec logo INFATEC® F


Zaprawa cementowa do spoinowania kształtek klinkierowych.


25 kg

Data ważności 12 m-cy od daty produkcji

Infatec fuga

 ZASTOSOWANIE

 


  INFATEC® F jest zaprawą cementową przeznaczoną do spoinowania kształtek klinkierowych INFATEC® C. Wraz z płytami INFATEC®  P, zaprawą klejącą INFATEC® K, łącznikami mechanicznymi INFATEC® D oraz kształtkami klinkierowymi INFATEC® C tworzy elewacyjny system izolacji cieplnej INFATEC®. Zaprawy INFATEC®  F można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.WŁAŚCIWOŚCI

 


  INFATEC® F jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i dodatków. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a także zwiększona przyczepność, elastyczność i paro-przepuszczalność. Jest wyrobem mrozo-
i wodoodpornym.

 


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 

 
  Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 48 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania, powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia
z odmierzoną ilością wody ( 2,1 ÷ 2,4l wody zarobowej na 25 kg suchej mieszanki, zużycie ok 5kg/m2 dla kształtki ciągnionej, ok 6kg/m2 dla kształtki ręcznie formowanej) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą mieszadła elektrycznego lub w betoniarce. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Uwaga. Należy przygotować taką ilość zaprawy, by móc ją zużyć w całości w ciągu 1 godziny od momentu jej przygotowania. Do już przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Produkt należy chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

 

 

 

 

b Zwroty zagrożenia:

  • R37/38 - działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
  • R41 - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
  • R43 - może powodować uczulenie w konakcie ze skórą.
PROBATA TECHNICZNA
ITB AT-15-7150/2012
x Zwroty bezpieczeństwa:

  • S2 - chronić przed dziećmi.
  • S22 - nie wdychać pyłu.
  • S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
  • S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
  • S36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną twarzy.
  • S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
CERTYFIKAT
ZKP 133/13-ZKP-098-01


Wydany przez:
Ośrodek Certyfikacji
i Normalizacji OSiMB
w Krakowie


Krajowa deklaracja
zgodności MAXFASSADE 2013

nr INFATEC® F 001/F/2013
1 Zawartość chromu (VI) rozp. w wodzie poniżej 2 ppm. Producent
Maxfassade Sp. z o.o. ul.Moniuszki7 40-005 Katowice

 

powrot   infatec-F-karta-charakterystyki    glowna